vilkår for opholdet

  • Da Hanne Maire er et specialiseret krisecenter kræves det først og fremmest at man er inden for målruppen. Dvs. lever i misbrugs og prostitutionsmiljøet
  • Du må efter det første døgn ikke være påvirkede. Du kan med andre ord ikke have noget sidemisbrug med fx. hash, alkohol eller ikke lægeordineret medicin. Det er både af hensyn til dig og de andre kvinder der opholder sig på hanne marie
  • Al medicin bliver opbevaret i et aflåst medicinrum og administreres af personalet. Medicinen udleveres fra kl. 08.00 – 22.00
  • Alle spiser sammen om morgenen samt aftenen
  • Alle deltager i lettere rengøring af fællesarealer og holder eget værelse rent og pænt
  • Alle deltager i madlavningen
Sidebar
Sidebar
46 32 19 92 Find hjem

Kontakt