døgnrytme

På hverdage bliver alle vækket kl. 8.00 til morgenmad og medicin.

De daglige opgaver med rengøring af fællesarealerne går på skift mellem husets kvinder i samarbejde med medarbejderne.

Kvinderne laver i fællesskab aftensmad.

Alle i huset deltager ved morgen- og aftensmad. Frokosten er frivillig.

Kvinderne deltager i personalemøder hver 2. uge.

Hvis kvinderne tager ud af huset, laves der individuelle aftaler om tid for hjemkomst til Hanne Marie

Sidebar
Sidebar
46 32 19 92 Find hjem

Kontakt