fra relief til recovery

Sidebar

Recovery
Recovery tilgangen her på Hanne Marie tager udgangspunkt i kvindens ønske om at få et meningsfuldt liv og at komme sig. Derfor gør vi også meget ud af de indledende samtaler med kvinden for at lære hende at kende, så recovery processen kan udspringe i kvindens situation, perspektiver og behov. Kvinden er selv med til at definere et meningsfuldt liv med eller uden de forskellige symptomer og problemer der kan være en del af livet.

Harmreduktion
Vi vejleder kvinderne i forhold til deres særlige situation og deres baggrund, som ofte er præget af misbrug og prostitution, samt yder socialpædagogisk støtte til at hjælpe kvinden i det omfang, kvinden ønsker det og rammerne tillader det. Som en del heraf yder vi krisearbejde i forbindelse med den situation, som den enkelte kvinde kan befinde sig i.

Kognitive samtaler
Vi anvender og  tager udgangspunkt i den kognitive diamant som værktøj til samtaler med kvinderne. Diamanten er tilpasset både visuelt og sprogligt, således at kvinderne i høj grad kan forholde sig til den. Diamanten i den kognitive samtale er velegnede til at tage hul på det der er svært for kvinderne. Igennem et sådan forløb opnår kvinderne at de for lettere ved at sætte ord på deres oplevelser og tanker og for øje på de ressourcer som de har og hvordan de kan bruge dem.

Relationsarbejde
Vi arbejder for at skabe nærværd og autencitet. Vi skaber og opbygger en relation ved at fokusere på, at den bedste løsning opnås gennem ligeværdigt samarbejde og dialog, hvor alle ressourcer og forskellige styrker anvendes. Som en del af dette arbejde tilbyder vi fx samtaler, rådgivning og vejledning, kontakt til offentlige myndigheder og familie/netværk, tilbyder og vejleder om sund og nærende kost, administrerer den enkelte kvindes medicin, samt yder sårpleje ved den kommunale sygepleje.

NADA – National Acupuncture Detoxification Association (øreakupunktur)
Vi anvender NADA i arbejdet med kvinderne i forhold til fx stoftrang, angst, uro, søvnløshed, stress, afhængighed og psykiske symptomer.

Læs mere om hanne harie og vores metoder i metodebeskrivelse her:
Hanne Marie Metodebeskrivelse 2022

“De har simpelthen reddet mit liv. Når jeg cykler hjem har jeg en følelse af tilfredshed. For jeg har virkelig arbejdet med mig selv. Enhver har brug for, at nogen kan og vil være sammen med en. Også når vi er allermest umulige”.

Sidebar
46 32 19 92 Find hjem

Kontakt