hanne maries bestyrelse

Hanne Maries forstander varetager den daglige drift, og det er blandt andet bestyrelsens opgave at påse, at institutionen drives hensigtsmæssigt i administrative og økonomiske anliggender.

Bestyrelsens medlemmer udpeges af Fonden Mariehjemmene.

Bestyrelsen består af:

Jette Just; Formand
Gitte Aalbæk
Tina B Petersen
Dorit Otzen
Janni Bertz

Sidebar
Sidebar
46 32 19 92 Find hjem

Kontakt