om hanne marie

Et trygt hjem, en ny start

Hanne Marie er et krisecenter for kvinder over 18 år i henhold til serviceloven § 109. Kvindekrisecentret er et specialiserede døgntilbud i til socialt marginaliserede kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet. Formålet med Hanne Marie er at tilbyde målgruppen beskyttelse, omsorg, pleje/behandling, skadereduktion og socialfaglig- og socialpædagogisk støtte i forhold til den enkelte kvindes behov.

Vi støtter og vejleder den enkelte kvinde ud fra den krise og de udfordringer som hun er i.

Hanne Marie tilbyder ophold uden tidsbegrænsning til kvinder fra hele landet.

Det er ikke tilladt at indtage og opbevare alkohol, stoffer på Hanne Marie.

Medicin der indtages skal være lægeordineret og vil blive administreret af personalet på Hanne Marie

Sidebar
Sidebar
46 32 19 92 Find hjem

Kontakt