værdigrundlag

Værdigrundlaget på Hanne Marie

Værdigrundlaget på Hanne Marie er styrkende for den måde, vi møder kvinderne og hinanden på. Værdierne giver ikke konkrete svar på hvordan alting fungerer, men bruges som en kvalificeret platform for refleksion og dialog.

De udviklingstiltag eller dilemmaer, der måtte opstå, kan drøftes udfra en værdimæssigt og et fagligt perspektiv. Ligeledes ser vi hanne amrie som den lærende organisation, der sammen med værdierne bruger dokumentation som omdrejnings punkt for at opsamle læring og udvikling herpå.
Hanne Marie lykkes som krisecenter, når kvinderne oplever, at de bliver mødt med åbenhed og fordomsfrihed og når de for dækket deres akutte behov for omsorg og støtte, for først der er de parate til at arbejde med mestring og komme fra relief til recovery.

De værdier, vi arbejder efter, er værdier, vi gerne vil virke ud fra og måles i forhold til, er:

Faglighed

 • Faglighed på Hanne Marie handler om hvad vi gør, hvordan og hvorfor vi gør det.
 • At vi på Hanne Marie er faglige og professionelle i forhold til det samarbejde, vi tilbyder den enkelte kvinde
 • At vi på Hanne Marie er faglige i forhold til at inddrage et professionelt samarbejdet med kvindens netværk og andre samarbejdspartnere.
 • At vi på Hanne Marie ser etik som en vigtig del af vores faglighed fordi der altid vil være et asymmetrisk forhold mellem kvinder og personale

Respekt

 • At vi møder den enkelte kvinde, der hvor hun er i hendes livssituation
 • At vi på Hanne Marie har respekt for den enkelte kvindes ressourcer.
 • At vores professionelle indsats skal være respektfuld og understøtte kvindens håb og fremtidsperspektiver
 • At vi på Hanne Marie har respekt i relationen til den enkelte kvinde, netværket og andre fagprofessionelle
 • At vi på Hanne Marie respekterer hinanden og hinandens faglighed

Engagement

 • At vi på Hanne Marie engagerer os i at støtte og vejlede den enkelte kvinde i forhold til dennes livssituation.
 • At vi på Hanne Marie er engageret og involverer os i arbejdet.
 • At vi på Hanne Marie er åbne og aktivt deltagende i udvikling af såvel Hanne Marie samt egen praksis.

Tillid

 • Det der gør det muligt at arbejde med vores andre værdier
 • At vi gennem tillid kan skabe symmetri i relationen og lade kvinderne tage ansvar
 • Gennem tillid viser vi kvinden at vi vil hende
Sidebar
Sidebar
46 32 19 92 Find hjem

Kontakt